Jdi na obsah Jdi na menu
 


První zmínka o sborech dobrovolných hasičů se datuje k r. 1864. Vstupovali do nich nadšenci, kteří pod vlivem humanistických ideálů se rozhodli věnovat nejen svůj čas, ale často i nemalé prostředky do boje s požáry.
V r. 1865 začala ve Vestci hořet Zahradníčkova krčma, hospodářské stavení, špýchar F. Košvance, obytný dům, špýchar a stodola F. Horušického, hospodářské budovy a obytný dům F. Jeníka. Od tohoto požáru, který napáchal značné škody a některé postižené přivedl na mizinu, prošla ještě řada let a mnoho diskusí, než obecní zastupitelstvo dospělo k rozhodnutí zřídit v obci dobrovolný hasičský sbor. Stalo se tak až 11. září 1887 na návrh F. Šmejkala, rolníka z č.p. 12. Obecní úřad svým usnesením rozhodl o zřízení Sboru dobrovolných hasičů ve Vestci v počtu 24 mužů. Byl ustaven přípravný výbor a po necelém roce bylo oficiálně vyhlášeno založení této organizace. Zvolený výbor ve složení: J. Hampl, F. Horusický, J. Svoboda, F. Šmejkal, J. Poupa, J. Krčil, J. Měkota, F. Renč, po celý rok 1888 houževnatě formovali sbor, sháněli prostředky pro zakoupení výzbroje a výstroje a vypracovávali návrh stanov spolku. Sbor byl po vzniku vybaven Hydroforem, žebříky, košíky, voznicí se čtyřkolovým vozem.

V období 1. sv. války se odchodem mužů na frontu sbor prakticky rozpadl. Zaktivování činnosti sboru bylo až po vzniku československé republiky. V letech 1918 -1937 náš sbor zasahoval u požárů 17 x, a to jak v místě, tak i v N. Dvoře, Netřebicích, Mečíři, Rašovicích, Zábrdovicích, Křinci a Havransku.
U příležitosti padesátiletého výročí založení sboru byla v r. 1938 na počest zakoupena motorová stříkačka Mára vyrobená firmou Bohumil Mára Lázně Poděbrady.
Po celou dobu 2 sv. války sbor nevyvíjel žádnou činnost. Členové pomáhali pouze sami sobě. Oživení sboru přinesl až r. 1945, kdy byl zvolen nový velitel V. Sedláček po zemřelém A. Jeřábkovi a byl vyhlášen nábor mládeže. Po válce disponoval sbor jedním družstvem na patřičné úrovni, o čemž svědčí přední umisťování na cvičeních v Křinci, Oskořínku a Hořátvi.
Padesátá až devadesátá léta sbor vyvíjí preventivní činnost a pomáhal při zvelebování obce.
U příležitosti oslav stého výročí založení SDH bylo na Obecnici sborem vesteckých hasičů za podpory OÚ vybudováno zastřešené posezení, jeviště, stoly, lavice, které jsou organizacemi v obci využívány k nejrůznějším akcím.
Základy dnešního soutěžního družstva našeho sboru dle pravidel požárního sportu se tradují od r. 1983 a položil je Jaroslav Jeník č.p. 107, který za 25 let usilovné práce dovedl družstva k více než 160 umístěním v disciplínách do třetího místa a čtyřikrát až do krajského kola. V současné době cvičí družstva mladých hasičů a přípravky ve věku od 3 let.

U příležitosti 120 let od založení našeho SDH nechal sbor zhotovit vyšívaný prapor, který jsme nechali posvětit panen jáhenem Pekárkem při slavnostním nastoupení zásahové jednotky, soutěžního družstva a družstev mladých hasičů. 

Při oslavách 125 výročí v roce 2013 jsme slavnostně odhalili památník věnovaný všem vesteckým hasičům.  

Od r. 2001 náš sbor aktivně vyjíždí ve spolupráci s HZS k likvidacím požárů rodinných domů, zemědělských objektů, polních porostů, výrobních technologií firem a skladů na území okresu Nymburk. V r. 2002 naše jednotka zasahovala při odstraňování následků povodně v obci Husinec na Vltavě. V r. 2003 a 2006 jednotka zasahuje při povodních na svém katastrálním území, za tuto práci získává čestné uznání od tehdejšího ministra vnitra Mgr. F. Bublana a poděkování od generálního ředitele HZS ČR generála Ing. M. Štěpána. Dále jednotka zasahovala při odstraňování škod po povodních v Chrastavě v roce 2010 a při povodních na svém katastrálním území v roce 2010 a 2013. Dále jednotka zasahuje v rámci poplachového plánu Středočeského kraje.